Home > BàiGiảng, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa > Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 6 Năm B Cv 10, 25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 6 Năm B Cv 10, 25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

02/05/2018

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 6 Năm B
Cv 10, 25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17

 

 

 ĐIỀU RĂN MỚI

Tình yêu của Thiên Chúa được biểu hiện ra nơi một số người được hưởng ơn chữa lành như là dấu chỉ nói lên tình yêu phổ quát của Thiên Chúa đối với mọi người.  Người Do thái tự cao vì mình là Dân riêng của Thiên Chúa, họ muốn độc quyền Thiên Chúa, Thiên Chúa là của riêng họ.  Nhưng qua những gì mà sách Công Vụ Tồng Đồ ghi lại cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa và ơn cứu độ của Người không chỉ dành cho một dân tộc nhưng dành cho tất cả “những ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành.  Quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị ai” (Bài Đọc 1. Cvtđ 10, 25-26.34-35.44-48).  Lời này do thánh Phêrô xác lập, khi ông nhận thấy sự lạ Thiên Chúa thực hiện nơi nhà ông Conêliô, một viên bách quản người Rôma.  Và nhất là khi thấy Thánh Thần ngự xuống trên những người đang nghe ông nói, là dân ngọai, những người này nhận lấy Thánh Thần trước cả khi họ được nhận phép Thánh Tẩy.  Điều này muốn nói rằng ơn cứu độ không ai chiếm độc quyền cả, tình yêu của Thiên Chúa thì bao la vô bờ bến.  Thiên Chúa là tình yêu không biên giới, nên cách hành xử của Người cũng không theo lề thói nào cả.  Người hoàn toàn tự do hành động theo ý của mình.

Trong lý luận về sự công bằng, luôn có sự cân nhắc hơn thiệt, so đo và tính toán, cái đầu óc đi trước con tim, cân đo đong đếm đứng hàng đầu.  Trái lại trong yêu thương thì “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”, nghĩa là bỏ ra ngoài cái tính toán, con tim đi trước trí óc theo sau.  Thiên Chúa toàn năng, Người cũng toàn năng trong hành động.  Thánh Gioan rất am tường về tâm lý của Đức Giêsu, có lẽ vì Gioan sống độc thân, nên dễ dàng chia sẻ, cảm thông nội tâm của Thầy, đi sâu vào tâm hồn Thầy và am hiểu Thầy nhiều hơn các tông đồ khác.  Thánh nhân đã đưa ra một định nghĩa, mà cho đến nay vẫn còn là thời sự: “Thiên Chúa là tình yêu” (x. Bài Đọc 2. 1Ga 4,7-10). 

Định nghĩa này được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI lấy làm chủ đề cho thông điệp đầu tiên của ngài (Ban ngày 25.01. 2006).  Còn thánh sử Gioan lại khẳng định rằng: “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (c. 8).  Ai yêu mà không tặng quà?  Quà càng lớn, càng diễn tả được âm sắc đậm đà của tình yêu.  Thiên Chúa yêu thế gian đến ban tặng Con của Người  để nhờ người Con đó mà chúng ta được cứu sống (c. 9) bằng cách đền tội thay cho chúng ta.  Còn quà tặng nào cao quý hơn nữa không?

Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu không đơn độc, Cha yêu Con, và Con yêu Cha, tình yêu của Cha và của Con trao cho nhau làm phát sinh Thánh Thần.  Thánh Thần nhiệm xuất bởi Cha và Con, nói theo thần học Tây phương.  Còn thần học Đông phương diễn tả Chúa Thánh Thần là nụ hôn của Cha và Con trao cho nhau.  Vì bản tính là tình yêu, nên trước khi đi chịu chết, Đức Giêsu để lại lời tâm huyết như lệnh truyền này: “Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”, “anh em hãy yêu mến nhau”. 

Như vậy có sự đồng nhất tình yêu khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, tình Cha yêu Thầy cũng là tình Thầy yêu anh em, đồng thời cũng là tình anh em yêu nhau.  Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh em là một thứ tình yêu không phân biệt cả hai đồng nhất với nhau.  Điều này được Matthêu quả quyết: “Khi anh em làm cho người hèn mọn nhất là làm cho chính Thầy”(x. 25, 35-45).  Thánh Gioan nhắc lại lời quan trọng này của Đức Giêsu trước khi đi chịu nạn, như lời trăn trối: “Đây là giới răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Bài Tin Mừng. Ga 15,9-17).  Chúng ta biết trích đọan Tin Mừng này là lời tâm sự của Đức Giêsu trước khi đi chịu chết.  Sự đồng nhất nầy không gặp được nơi đức tin và đức cậy.  Đối tượng của đức tin là Thiên Chúa duy nhất “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng”, chứ không phải tha nhân, như vậy có sự phân biệt khá rõ nét giữa tin Thiên Chúa và tin anh em, cũng vậy đối với đức cậy trông. 

Lạy Chúa Giêsu Ki-tô phục sinh xin cho con biết yêu thương hết mọi người, biết tha thứ và tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho người lầm lạc trở về với Chúa và Hội thánh. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN –  GP. KONTUM
GPKONTUM (02/05/2018) KONTUM

 

%d bloggers like this: