Archive

Archive for 06/05/2018

Một Số Hình Ảnh Và Đôi Nét Lịch Sử Giáo Xứ Ninh Đức, Giáo Hạt Chư Păh, Giáo Phận Kontum.

06/05/2018 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu với gia đình giáo phận:

Ngày Mừng Bổn Mạng Thánh Giu-se Lao Động (01/05/2018)
& Giới Thiệu Cha Giu-se Nguyễn Minh Đức Tân Chánh Xứ Giáo xứ Ninh Đức.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH & ĐÔI NÉT LỊCH SỬ GIÁO XỨ NINH ĐỨC
GIÁO HẠT CHƯ PAH, GIÁO PHẬN KONTUM

 

 XIN CLICK VÀO

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ NINH ĐỨC

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TRONG THÁNH LỄ

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861 Jean THIÉBAUD 1988

06/05/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu
Étienne – Théodore CUENOT
Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861
 
Jean THIÉBAUD
1988

 

NGƯỜI ĐỀ XƯỚNG
MỘT HÀNG GIÁO PHẨM ĐỊA PHƯƠNG

(Tiếp theo)

 

Thông tư của Thánh Bộ Truyền Giáo gửi các “Giám Mục Tông Tòa” đầu tiên là “không tiếc bất cứ công lao khó nhọc nào để dạy dỗ người bản xứ và đào tạo một vài người để trở thành linh mục”. Đó cũng là một trong những mục tiêu đặc biệt mà Hội Thừa Sai đề ra khi được thành lập. Chuẩn bị một hàng giáo phẩm bản xứ, đó là phương tiện duy nhất bảo đảm cho tương lai các giáo đoàn ở Châu Á.

Để đạt được mục tiêu đó, cần phải xây dựng tại chỗ một chủng viện cho các xứ truyền giáo ở Châu Á. Năm 1668, một trong những linh mục đầu tiên được chủng viện Ayuthia đào tạo (thủ đô Nước Xiêm, Thái Lan bây giờ) là Lm Giuse Trang, một thầy giảng người Nam Kỳ 28 tuổi, người đã đau khổ nhiều vì đức tin.

XIN XEM TIẾP…