Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Một Số Hình Ảnh Và Đôi Nét Lịch Sử Giáo Xứ Ninh Đức, Giáo Hạt Chư Păh, Giáo Phận Kontum.

Một Số Hình Ảnh Và Đôi Nét Lịch Sử Giáo Xứ Ninh Đức, Giáo Hạt Chư Păh, Giáo Phận Kontum.

06/05/2018

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu với gia đình giáo phận:

Ngày Mừng Bổn Mạng Thánh Giu-se Lao Động (01/05/2018)
& Giới Thiệu Cha Giu-se Nguyễn Minh Đức Tân Chánh Xứ Giáo xứ Ninh Đức.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH & ĐÔI NÉT LỊCH SỬ GIÁO XỨ NINH ĐỨC
GIÁO HẠT CHƯ PAH, GIÁO PHẬN KONTUM

 

 XIN CLICK VÀO

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ NINH ĐỨC

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TRONG THÁNH LỄ

%d bloggers like this: