Home > Giáo Phận KonTum, Thư Mục Vụ Giám Mục, TinTức, Văn Phòng TGM > Cáo Phó : Ông Cố Giuse Ngô Minh Hiếu Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 10g15 Thứ Tư, Ngày 09. 05. 2018

Cáo Phó : Ông Cố Giuse Ngô Minh Hiếu Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 10g15 Thứ Tư, Ngày 09. 05. 2018

10/05/2018

Văn Phòng TGM xin kính báo:
“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”
 CÁO PHÓ
 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum,
và Gia Đình Nữ tu Têrêxa Ngô Thị Kim Oanh, Dòng MTG Thủ Thiêm
(đang phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Tâm, Giáo Hạt Pleiku, Gia Lai)
Trân trọng báo tin: 
Ông cố GIUSE NGÔ MINH HIẾU
Sinh năm 1943
Địa chỉ: Giáo xứ Phước Hải, Giáo Phận Bà Rịa.
Đã được Chúa gọi về lúc 10g15 Thứ Tư, ngày 09. 05. 2018
Hưởng thọ 75 tuổi.
Thánh lễ An Táng lúc 08g00 sáng thứ Bảy, ngày 12. 05. 2018
Tại Nhà Thờ Phước Hải, Giáo Phận Bà Rịa.
Xin hiệp thông cầu nguyện
cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.
 R.I.P.
GPKONTUM (10/05/2018) KONTUM
%d bloggers like this: