Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Mùa Hoa Về – Giáo Xứ Đức Hưng Hành Hương Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 06.05.2018

Mùa Hoa Về – Giáo Xứ Đức Hưng Hành Hương Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 06.05.2018

10/05/2018

MÙA HOA ĐÃ VỀ

GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG, GIÁO HẠT CHƯ PRONG, GP. KONTUM – 

HÀNH HƯƠNG ĐỀN THÁNH NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 

GIÁO XỨ HOÀNG YÊN –

CÙNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

(06/05/2018)

 

 

NGUỒN : Adgentes KT
GPKONTUM (10/05/2018) KONTUM

%d bloggers like this: