Archive

Archive for 11/05/2018

Hàng ngàn người tham gia cuộc ‘Diễu hành vì Sự sống’(March for Life) tại Luân Đôn

11/05/2018 Leave a comment

Hàng ngàn người tham gia cuộc ‘Diễu hành vì Sự sống’ (March for Life) tại Luân Đôn

Vào ngày thứ Bảy vừa qua trên các con đường tại Luân Đôn, đã diễn ra các cuộc tuần hành ủng hộ việc bảo vệ sự sống; và đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra tại thủ đô Anh.

Hàng ngàn người ủng hộ xuống đường diễu hành đi bộ khoảng nửa dặm từ Quảng trường Trafalgar ở trung tâm thành phố Luân Đôn đến Quảng trường Quốc hội. Đây là lần đầu tiên cuộc diễu hành vì sự sống được tổ chức tại London; trước đó, nó đã được tổ chức tại Birmingham.

Đức Cha John Keenan của Paisley và Đức Cha John Wilson, Giám Mục phụ tá của Westminster, cũng tham dự và phát biểu trong những cuộc diễu hành này.

Đức Cha Keenan đã thúc đẩy những người bảo vệ sự sống để họ dấn thân vào đời sống công cộng, nhưng đồng thời ngài cũng cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức đáng kể.

Xin Xem Tiếp…