Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo >  CÁO PHÓ : Ông cố Phêrô Đoàn Đến Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 23g50 Chúa Nhật, Ngày 13. 05. 2018

 CÁO PHÓ : Ông cố Phêrô Đoàn Đến Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 23g50 Chúa Nhật, Ngày 13. 05. 2018

15/05/2018

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Anê Đoàn Lê Ngọc Duyên

(hiện đang phục vụ tại Dòng Carmel Thánh Giuse Thủ Đức)

Trân trọng báo tin: 

Ông cố PHÊRÔ ĐOÀN ĐẾN

Sinh năm 1947

Địa chỉ: Giáo xứ Phương Hòa, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 23g50 Chúa Nhật, ngày 13. 05. 2018

Hưởng thọ 71 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08g00 sáng thứ Tư, ngày 16. 05. 2018

Tại Nhà Thờ Phương Hòa, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

GPKONTUM (15/05/2018) KONTUM

%d bloggers like this: