Archive

Archive for 19/05/2018

Hoạt Động Của Chúa Thánh Thần

19/05/2018 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa nhật 8 Năm C
Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7.12-13; Ga 20, 19-23
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

 

Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, phụng vụ nối tiếp mùa thường niên phần II. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống đánh dấu giai đoạn thành hình Giáo Hội. Từ nay Giáo hội sinh hoạt và phát triển dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nói như thế không có nghĩa là sau khi Đức Giêsu về trời rồi, Chúa Thánh Thần mới họat động. Thần học dạy về hoạt động của Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu độ và Chúa Thánh Thần thánh hóa, kiểu nói dễ gây ngộ nhận rằng khi ngôi này làm việc thì ngôi kia nghỉ ngơi, không phải như thế, thử tìm hiểu về Chúa Thánh Thần.

XIN XEM TIẾP…