Archive

Archive for 23/05/2018

Mừng Kính Bổn Mạng Vincente Feriô – Mừng Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ.

23/05/2018 Leave a comment

Mừng Kính Bổn Mạng Vincente Feriô
 Mừng Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ.

Từ sáng sớm ngày 22/05/2018,  một số đông tín hữu thuộc Giáo họ Vinh Sơn qui tụ về Nhà Thờ Giáo xứ Mỹ Thạch, Giáo hạt Chư Sê, đón chờ Đức Cha Aloisio Giám mục Giáo phận Kontum và một số quí cha trong Giáo phận cùng các khách quen thân của Giáo họ.

 

 

 

Từ khuôn viên Gx. Mỹ Thạch, đông đảo các tín hữu người kinh cũng như an hem người J’Rai hướng về Họ Đạo Vinh-Sơn, thuộc thôn Hố Bua, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gialai. Đông đảo tín hữu kinh cùng dân tộc đón chào Đức Cha, quí cha và quan khách hòa trong tiếng nhạc coong chiêng với điệu múa đậm sắc dân tộc Jrai cùng với tiếng kèn vang trước nhà thờ mới của Giáo họ Vinh Sơn Ferrio.

 

 

 

XIN XEM TIẾP…