Archive

Archive for 25/05/2018

Một Chúa Ba Ngôi

25/05/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Năm B.  
Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20
Lễ CHÚA BA NGÔI

 MỘT CHÚA BA NGÔI

 Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là tín điều quan trọng trong đức tin Kitô giáo,  cao siêu và khó hiểu, bởi vì nhân lọai không biết gì về Thiên Chúa ngoài những gì Đức Giêsu Kitô mặc khải cho.  Truyền thuyết kể rằng: Có lần thánh Âu-tinh, một đầu óc vĩ đại uyên thâm về triết lý và thần học, đã bỏ công sức suy nghĩ thấu đáo về tín điều nầy, đang tư duy khi đi bách bộ trên bãi biển, thì ngài thấy một trẻ em đào một lỗ đáo trên bãi cát, rồi lấy chiếc vỏ sò múc nước biển đổ vào lỗ đáo đó. Thánh nhân lấy làm lạ, dừng chân hỏi em bé đó tại sao làm việc vô lý như vậy, em bé đó trả lời: việc tôi đang làm thì hợp lý hơn điều ngài đang suy nghĩ.  Nói xong em biến đi.  Đó là một thiên thần muốn nói cho thánh Âu-tinh biết sự cao siêu mầu nhiệm của tín điều Một Chúa Ba Ngôi.  Đầu óc con người không tài nào suy thấu.  Chúng ta cũng không tham vọng quán triệt tín điều này, chỉ biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa tình yêu năng động trong trong sáng tạo, nhân lành trong cứu độ nhân lọai, Thiên Chúa không cô đơn trong tháp ngà của mình, nhưng là một Thiên Chúa có tương quan liên vị giữa các ngôi Cha, Con và Thánh Thần.  XIN XEM TIẾP…