Archive

Archive for 28/05/2018

Ghi Nhận Một Chuyến Đi

28/05/2018 Leave a comment

Trong khi chờ đợi đoạn Video Clip cũng như bài tường thuật đầy đủ nội dung hơn, ban Mục Vụ Truyền thông Giáo phận xin “Ghi Nhận Một Chuyến Đi” vào ngày 27/05/2018 tham dự Thánh Lễ Ban Bí tích Thêm sức của Đức Cha Aloisiô Giám mục Giáo phận Kontum tại Giáo xứ Hòa Phú,  Giáo hạt Chư Păh, Giáo phận Kontum. Ở đây chúng tôi xin ghi lại một vài kiểu hình và bài giảng chia sẻ giáo lý đức tin về Thiên Chúa Ba Ngôi và vai trò Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội và đặc biệt nơi các em chuẩn bị sẽ lãnh Bí tích Thêm sức được đầy tràn Ơn Chúa Thánh Thần để trở nên chứng nhân đức tin trong môi trường sống . 

           Từ Tòa Giám mục lúc  14 giờ 45 ngày 27/05/2018 xe Tòa Giám mục bắt đầu chuyển bánh hướng về Giáo xứ Hòa Phú, xã Phú Hòa cây số 22 trên quốc lộ 14.

ĐỊA BÀN GIÁO XỨ HÒA PHÚ GIÁO HẠT CHƯ PĂH – H. CHƯ PĂH  T. GIA-LAI

 

 

           Đến nửa đường bầu trời xậm tối và đổ mưa. Một số anh chị em dự lễ từ thành phố Pleiku ngược chiều về Nhà thờ Hòa Phú bị cơn mưa dữ dội. Ba anh chị trong ban mục vụ truyền thông phải nghỉ tránh mưa một vài lần, nhưng vì sợ bị trễ giờ nên phải đi trong cơn mưa gió và đã đến Nhà nguyện Đan Viện Cát Minh Thánh Giuse Kontum lúc  15 giờ 40, nghỉ ngơi và vào nhà nguyện viếng Chúa.

        16 giờ 15: Trễ mất 15 phút vì chờ tạnh mưa, Đức cha vào nhà thờ Hòa Phú cầu nguyện trước Thánh Thể và bắt đầu Thánh Lễ Ban Bí tích thêm sức cho 55 em thuộc giáo xứ sau 3 năm học hỏi và sống Lời Chúa. Đây là một biến cố  quan trọng trong toàn giáo xứ, mọi thành phần dân Chúa từ Cha xứ, đến các nữ tu, giáo lý viên, ban chức việc, các đoàn thể, từ các làng dân tộc xa cũng chuẩn bị và đến kịp thời gian dự lễ. Rất sốt sắng.

MỘT VÀI KIỂU HÌNH

 

 

 

 

 

GPKONTUM (28/05/2018) KONTUM

 

Văn Phòng TGM Xin Thông Báo Ngày Họp Mặt Tháng 6/2018 MIỀN GIA LAI Và MIỀN KONTUM

28/05/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến
Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế MIỀN GIA LAI ngày họp mặt tháng 6/2018:
 
* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 thứ Hai, ngày 04.6.2018
* Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.
Kính mời Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế tham dự đông đủ.
VPTGM
Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế MIỀN KONTUM ngày họp mặt tháng 6/2018:
* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 thứ Ba, ngày 05.6.2018
* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kon Tum.
Kính mời Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế tham dự đông đủ.
VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa