Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

02/06/2018

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Năm B.  
Xh 24,3-8; Dt 9,11-15; Mt 14, 12-16.22-26
Lễ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

  

 

 MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG

 Ăn uống là chuyện đương nhiên phải có để duy trì sự sống.  Thức ăn đồ uống  trực tiếp liên hệ đến sự sống và sinh hoạt con người, chính vì vậy thông tin rất nhạy bén khi phát giác có chất độc hại trong thực phẩm, tức thì báo động để cảnh giác người dân  bảo vệ mạng sống.  Yến tiệc cao lương với sơn hào hải vị của hạng đại gia hay bữa ăn thanh đạm của giới bình dân đều giống nhau ở điểm : nuôi dưỡng sự sống, họp mặt thân hữu, diễn tả tình cảm thân thương giữa cha mẹ con cái, bằng hữu, chia sẻ vui buồn cuộc sống.  Vượt lên trên các giá trị vật chất trần thế, bữa ăn còn có giá trị tinh thần và tâm linh tôn giáo. 

 Qua bữa ăn Thiên Chúa chung chia cuộc sống với nhân lọai, đi đến với con người.  Trong sa mạc Thiên Chúa đã nuôi dân của Người bằng man-na và cho họ uống nước từ tảng đá: “Thiên Chúa đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống.  Người cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết” (x. Đnl  8, 2-3.14b-16a).  ‘Nuôi ăn’ nói lên sự quan tâm đối với người thân, nói lên sự liên đới thân phận làm người.  Bữa tiệc còn được dùng để diễn tả tâm tình tôn giáo đối với thượng đế: “Ông Môsê sai các thanh niên trong dân Ítraen dâng những lễ tòan thiêu, và ngã bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa”.   Ông lấy máu rảy trên dân và nói : “Đấy là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em” (x. Bài Đọc 1.Xh 24,3-8).  Trong Cựu Ước máu súc vật được dùng làm hy lễ dâng tiến Thiên Chúa có khả năng làm đẹp lòng Thiên Chúa.  Tuy nhiên các thứ máu này đều bất toàn để có thể xóa tội lỗi nhân lọai.  Nhân loại cần đến máu của Con Thiên Chúa để mãi mãi mang lại ơn cứu chuộc cho nhân lọai: “Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn tòan dâng lên Thiên Chúa.  Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những sự việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa  hằng sống” (x. Bài Đọc 2. Dt 9, 11-15).  Nước từ cạnh sườn Đức Giêsu đổ ra rửa sạch tội lỗi chúng ta và Máu của Người nuôi sống chúng ta, Nước là hình ảnh kinh điển hiểu về bí tích Rửa Tội và Máu hiểu về bí tích Thánh Thể.

 Bánh hằng sống là chủ đề chính yếu trong Tin Mừng Gioan, chủ đề này được dẫn nhập bằng những dấu chỉ : phép lạ hóa bánh ra nhiều trong sa mạc nuôi dân chúng ăn, vì đã nhiều ngày họ đi theo Đức Giêsu và nghe Người giảng dạy.  Với năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã nuôi năm ngàn người ăn trong hoang địa (x. Ga 6, 9).  Thấy khỏi lao động mệt nhọc mà vẫn có ăn, dân chúng muốn thúc ép Đức Giêsu làm vua, nhưng Người đã tránh đi và khi Người gặp lại họ Người giảng cho họ về Bánh Hằng Sống, bánh thiêng liêng là chính thân thể Người sẽ bị hiến tế trên thập giá làm của ăn nuôi sống linh hồn (x.Ga 6, 14-15).  Đức Giêsu khẳng định : “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”.  Từ man-na trong sa mạc đến phép lạ hóa bánh ra nhiều, tất cả chỉ là hình bóng để dọn dường cho con người đón nhận Phép Thánh Thể.  Việc làm nầy xảy ra vào bữa ăn cuối cùng lúc Đức Giêsu khi Người sắp bỏ trần gian lên đường chịu nạn, lúc đó “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: ‘Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy… ‘Đây là Máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra vì muôn người’”.  Sau đó Người ra đi chịu chết, thực hiện những gì Người nói trong bàn tiệc ly (x. Mc 14, 12-16.22-26).  Như thế có thể hiểu được rằng Đức Giêsu chết trong tâm hồn nơi bàn tiệc ly trong câu nói bất hủ tức là lời truyền phép và sau đó Người chết nơi bản thân bị treo trên thập giá.  Trong phép Thánh Thể có hai mặt của một vấn đề không thể tách lìa nhau được, lời nói cắt nghĩa việc làm và việc làm minh chứng hiệu năng của lời nói, điều nầy khá rõ ràng trong quy luật phụng vụ Tuần Thánh, nơi nào cửa hành phụng vụ Thứ Năm Thánh thì buộc cử hành phụng vụ Thứ Sáu Thánh.

Con người chấp nhận dễ dàng man-na từ trời rơi xuống, đón nhận nước uống từ đá chảy ra trong sa mạc, thưởng thức bánh và cá được nhân lên gấp bội trong hoang địa, tất cả đều là những sự việc kỳ lạ, những điều ngoại thường vượt tầm tay nhân loại, đầu óc con người không lý giải được nếu không cậy vào năng lực của thần linh.  Chỉ quyền năng Thiên Chúa mà thôi mới thực hiện được những chuyện ngoại thường như thế.  Tuy nhiên tất cả chỉ là những dấu chỉ tiệm tiến đưa dẫn chúng ta tới chỗ chấp nhận lời nói của Đức  Giêsu, đó cũng là lời truyền phép trong thánh lễ ; “Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy”.  Lời quy tụ, Lời nuôi dưỡng và Lời không ngừng làm phát triển Giáo hội.  Điều làm suy nghĩ là cho đến nay còn nhiều người không tin và không đón nhận sự việc nầy.

 Lạy Chúa Giêsu, con xin sấp mình thờ lạy hồng ân cao cả mà Chúa đã để lại nuôi sống nhân lọai, xin cho con biết yêu mến phép Thánh Thể và siêng năng tham dự thánh lễ. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (02/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: