Archive

Archive for 03/06/2018

Thông Báo Chiêu Sinh Lớp Ơn Gọi Dòng Ảnh Phép Lạ 2918

03/06/2018 Leave a comment

Giáo Phận Kon Tum
Dòng Ành Phép Lạ

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ƠN GỌI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 2018

 

Kính gửi: Quý Cha trong Giáo phận Kontum.

Để hướng dẫn và đào tạo ơn gọi nữ tu, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum có tổ chức chiêu sinh lớp ơn gọi thiếu nữ đủ sắc tộc người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.

Để được nhận vào Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, ứng sinh phải hội đủ những điều kiện sau đây :

  1. Là thiếu nữ người dân tộc công giáo, tuổi từ 18 đến 25 tuổi
  2. Đã học xong lớp 12 hoặc có bằng tú tài.
  3. Là một thiếu nữ có sức khỏe và lành mạnh về tinh thần.
  4. Có một ý hướng ngay lành.
  5. Có khả năng đạt đến sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu để có thể sống trong cộng đoàn và thi hành những hoạt động của Hội Dòng.

Xin quý Cha giới thiệu cho chúng con các em muốn dâng hiến trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ để phục vụ cho chính bà con dân tộc của mình trong Giáo Phận. Xin quý cha gửi Bản Đăng Ký và Giấy Giới Thiệu cho yă Prưnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2018, để chúng con có thể sắp xếp chương trình cho các em. Thời gian sơ tuyển từ ngày 01  tháng 07 đến ngày 06 tháng 07 năm 2018.

Các em sẽ tập trung vào lúc 14 giờ, Chúa Nhật, ngày 01 tháng 07 năm 2018 tại Dòng Ảnh Phép Lạ, 14 Nguyễn Huệ Kontum. (Xin Quý Cha nhắc các em mang đồ dùng cá nhân, Sách Tân Ước, bút vở…).

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha.
Xin Chúa và Mẹ Ảnh Phép Lạ ban nhiều ơn lành và chúc phúc cho công việc của Quý Cha.

Kontum, ngày 30 tháng 05 năm 2018

Ban Đào Tạo

 Yă Maria Klưi

G.C: Số điện thoại của :
Yă Prưnh: 0975139890
Yă Hrưm: 0982847671
Yă Klưi: 01687367751