Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Phỏng Vấn Cha Đaminh Trương Bảo Tâm Chánh Xứ Gx. Thăng Thiên Nhân Dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục

Phỏng Vấn Cha Đaminh Trương Bảo Tâm Chánh Xứ Gx. Thăng Thiên Nhân Dịp Mừng Kim Khánh Linh Mục

09/06/2018

PHỎNG VẤN CHA ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM CHÁNH XỨ GX THĂNG THIÊN
NHÂN DỊP MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC
1968 – 13/6 – 2018

 

NGUỒN:  Ad Gentes KT
GPKONTUM (09/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: