Archive

Archive for 13/06/2018

Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục (1968 – 2018) Của Cha Đaminh Trương Bảo Tâm

13/06/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
tại Nhà Thờ Thăng Thiên,
Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum vào ngày 11.06.2018

 

 

XIN CLICK VÀO


MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC

 

GPKONTUM (13/06/2018) KONTUM