Archive

Archive for 14/06/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861 Jean THIÉBAUD 1988

14/06/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861
Jean THIÉBAUD
1988
(Tiếp theo)

NGƯỜI ÂU GIỮA NGƯỜI THƯỢNG [1]

 

Sau khi Thiệu Trị qua đời, đứa con thứ hai, Tự Đức được chỉ định nối nghiệp dù còn trẻ: 18 tuổi.

“Tiếng đồn rằng ông là một người ôn hòa. Tự Đức được phong vương ngày 10.11.1847, không bị chống đối.”

Niềm hy vọng của GM Cuenot kéo dài không được bao lâu. Tháng 7.1848, vị hoàng đế, trẻ tuổi đã ký sắc dụ cấm đạo đầu tiên.
Giám Mục Cuenot đã nói đến trong thư viết vào tháng giêng năm 1849 cho Lm Cuenot, Giám Đốc Đại Chủng Viện, Ngài thêm:

“Đã từ lâu tôi tra tay mở địa điểm truyền giáo giữa người thượng. Cho tới nay, mọi cố gắng của tôi chỉ dẫn tới việc thiết lập được một cơ sở nhỏ nơi đó có hai linh mục bản xứ và mười người tháp tùng nhưng hình như chưa thành công cho lắm. Phải có một thừa sai người Âu đứng đầu mới được, tôi chẳng biết khi nào và làm sao gửi đến đó được một vị. Người thượng rất đông, một vài bộ lạc có vẻ sẵn lòng. Sớm muộn gì, với ơn Chúa, tôi sẽ làm được thôi, lúc đó sẽ có tin báo cho Bác.”

XIN XEM TIẾP…