Archive

Archive for 16/06/2018

Ơn Gọi Lãnh Đạo

16/06/2018 Leave a comment

UBGD-HĐGM. VN
Ban Nghiên Huấn

 

ƠN GỌI LÃNH ĐẠO MỤC VỤ (Mc 3,13-19)

Lãnh đạo mục vụ là một hoạt động mới mẻ với hầu hết thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo này không chỉ với tư cách cá nhân đảm nhận một chức vụ, nhưng còn với tư cách đoàn thể Hội đồng mục vụ giáo xứ. Khi thi hành trách nhiệm lãnh đạo như thế, không ít lần chúng ta kinh nghiệm về sự khác biệt giữa các thành viên và những thách đố mà sự khác biệt ấy gây ra. Thật ra, tương tự như nhóm Mười Hai, chúng ta không phải một nhóm đồng nhất, nhưng chúng ta được kêu gọi để xây dựng sự hiệp nhất trong nhóm, sự hiệp nhất vượt qua sự khác biệt, để tiếp tục ôm ấp và chuyển trao Tin mừng vào đôi tay và trái tim nhân loại. Chúng ta nhận ra nguyên lý và nền tảng sự hiệp nhất này ở ngay khởi đầu và nguồn cội ơn gọi lãnh đạo mục vụ.

XIN XEM TIẾP…

Sức Bật Của Nước Thiên Chúa

16/06/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 11 Năm Năm B
Ed 17,22-24; Cr 5,6-10; Mc 4,26-34

 

 

SỨC BẬT CỦA NƯỚC THIÊN CHÚA

Kinh thánh là pho sách mặc khải những chân lý siêu nhiên và tự nhiên, có những chân lý mà con người không thể suy luận để nắm bắt được nếu không nhờ ơn mặc khải, ví dụ như Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa tình yêu, tuy nhiên cũng có những chân lý tự nhiên con người có thể sở hữu được ví dụ như cây cối, sinh vật, lòng trắc ẩn, sự công bằng, tình liên đới…. Những chân lý nầy con người không cần mặc khải thánh mới biết được.

XIN ĐỌC TIẾP…

Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa Và Mừng Kim Khánh LM. Của Cha Đaminh Trương Bảo Tâm Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, KT Sáng 15-6-2018

16/06/2018 Leave a comment

Thánh lễ Tạ Ơn Chúa & Mừng Kim Khánh LM. của Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
tại nhà thờ Phương Nghĩa, KT sáng 15-6-2018
– Phần I: Phụng Vụ Lời Chúa + Bài Giảng của Cha Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến + LNGD

 

 

– P 2: Phụng vụ Thánh Thể & Cảm Tạ

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (16/06/2018) KONTUM