Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Thánh Lu-y Gonzaga, Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Thánh Lễ Thánh Lu-y Gonzaga, Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

17/06/2018

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Ngày 21.6 sắp tới là ngày lễ Thánh Lu-y Gonzaga, bổn mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng Bổn Mạng Ngài sẽ được cử hành:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 05g15 sáng thứ Năm, ngày 21.6.2018

Kính mời Quý Cha và Cộng Đoàn đến tham dự cầu nguyện cho Ngài.

+ Xin Quý Cha mang áo alba, dây stola chung.

Văn Phòng kính cám ơn.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

%d bloggers like this: