Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thông Báo Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”

Thông Báo Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”

17/06/2018

Văn Phòng TGM xin thông báo Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”:
* Địa điểm: Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Hoàng Yên,
xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
* Thời gian: 9g30 thứ Ba, ngày 19.6.2018
Kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ và Gia Đình Giáo Phận đến tham dự.
* Xin Quý Cha mang lễ phục đỏ.
*Tổ chức Thánh Lễ do Quý Cha hạt Chư Prông phụ trách,
với sự cộng tác của:
– Quý Thầy giúp năm (giúp lễ)
– Thầy Duy (dẫn lễ)

VPTGM kính báo.
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (17/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: