Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > “Tôi Là Bánh Từ Trời Xuống” (Ga 6, 51)

“Tôi Là Bánh Từ Trời Xuống” (Ga 6, 51)

17/06/2018

Đài Phát Thanh Vatican Chúa nhật 17.06.2018
Nội Dung hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Cha Đắc Lộ trở lại Đàng Trong lần thứ hai, rồi lại phải ra đi
– Tiến trình thành lập Tu hội thánh hiến và Tu hội tông đồ
– Các gốc rễ ngoài thần học của các khó khăn đại kết
liên quan tới thánh mẫu học và lòng sùng kính Đức Maria.

 

NGUỒN : Vietvatican.net
GPKONTUM (17/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: