Archive

Archive for 20/06/2018

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Giáo Phận Kontum 19.06.2018

20/06/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
TẠI  ĐÊN THÁNH NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI GX. HOÀNG YÊN,
GIÁO HẠT CHƯ PRONG, GIÁO PHẬN KONTUM 
Vào Ngày 19/06/2018.

 

Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo phận Kontum đã diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng ngày 19.6.2018 tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại giáo xứ Hoàng Yên, giáo hạt Chư Prông. Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế thánh lễ, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung cùng hơn 100 linh mục đồng tế, 3 thầy phó tế, khoảng 400 tu sĩ nam nữ, chủng sinh và hơn 10.000 giáo dân tham dự .

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Giáo xứ Hoàng Yên ngày 19.6.2018
Kim Quy
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam” Tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, Gx. Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong.

20/06/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH “CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VN”

TẠI NHÀ THỜ GX HOÀNG YÊN, GP KONTUM 19 6 2018

DO ĐỨC CHA ALOISIÔ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ,

ĐỒNG TẾ CÙNG ĐỨC CHA PHÊRÔ CHUNG VÀ HÀNG TRĂM VỊ LINH MỤC

TRONG GIÁO PHẬN KON TUM:

* PHẦN I:
– Rước “thánh tích các Thánh Tử đạo VN”
– Công bố Năm Thánh Các Thánh Tử đạo VN
– Phụng Vụ Lời Chúa
– Bài giảng của Đức Giám mục GP. Kon Tum
– Lời nguyện giáo dân

 

 

* PHẦN II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (20/06/2018) KONTUM

Bài Giảng Của Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Giáo Mục Giáo Phận Kontum Trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam

20/06/2018 Leave a comment

Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ Hoàng Yên,

Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum.

 

Bài Giảng của Đức Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị, Giáo Mục Giáo Phận Kontum trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 06 Nam 2018, tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Xứ HOàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum.