Archive

Archive for 24/06/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 – 1861

24/06/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai
1802 – 1861
Jean THIÉBAUD 1988

(Tiếp theo và HẾT)

“ĐỂ SỰ SỐNG CỦA ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC BIỂU LỘ….2 CR 4,11

 

Đúng như bản án của Tự Đức, ba tháng 17 ngày sau cái chết của GM Cuenot, xác người bị đào lên và quăng sông. Các linh mục bị giam có nhờ hạ sĩ Phương lấy vài nắm xương. Nhưng trước nỗi ngạc nhiên của ông này và của cử tọa, đều là người ngoại đạo cả, xác của Giám Mục mặc dù chôn cất sơ sài, ở đất ẩm vậy mà còn nguyên vẹn và không hề có mùi gì cả. Ai cũng khen gương mặt đẹp của Ngài. Một người thấy thế nói rằng: “Chắc chắn nhờ một cách ướp bên Âu như thế nào để được như vậy”. “Một xác chết chỉ hai ba hôm là thối ngay.” Một nhận xét đã được ghi lại trong sắc lệnh phong thánh. Lm Grosjean viết cho Cha sở Bélieu ngày 15.10.1909:

XIN XEM TIẾP…)

Phần I: Khái Niệm Về Hội Thánh Theo Va-Ti-Can II

24/06/2018 Leave a comment

Ủy Ban Giáo Dân
Hội đồng Giám Mục Việt Nam

Phần I: KHÁI NIỆM VỀ HỘI THÁNH THEO VA-TI-CAN II

 

Bài 01 : CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô.  (Ep 1:4-5)

Thượng Hội Đồng đặc biệt triệu tập vào năm 1985, nhân kỷ niệm đúng 20 năm Công Đồng Va-ti-can II đã xác định: Giáo Hội học về hiệp thông là ý tưởng chính yếu và nền tảng của các văn kiện Công Đồng, đặc biệt hiến chế Lumen Gentium. Quả vậy, yếu tồ hiệp thông của Đoàn Dân Thiên Chúa chính là đặc điểm của Hội Thánh, một tập thể mang tính lịch sử được qui tụ trong Chúa Thánh Thần, lấy chính Chúa Ban Ngôi là bản gốc, được tạo thành theo hình ảnh trung thực của Chúa Ki-tô Giê-su, trong đó các phần tử tuy nhiều nhưng làm thành một thân thể duy nhất là chính đức Ki-tô.

XIN XEM TIẾP…