Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 – 1861

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 – 1861

24/06/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai
1802 – 1861
Jean THIÉBAUD 1988

(Tiếp theo và HẾT)

“ĐỂ SỰ SỐNG CỦA ĐỨC GIÊSU ĐƯỢC BIỂU LỘ….2 CR 4,11

 

Đúng như bản án của Tự Đức, ba tháng 17 ngày sau cái chết của GM Cuenot, xác người bị đào lên và quăng sông. Các linh mục bị giam có nhờ hạ sĩ Phương lấy vài nắm xương. Nhưng trước nỗi ngạc nhiên của ông này và của cử tọa, đều là người ngoại đạo cả, xác của Giám Mục mặc dù chôn cất sơ sài, ở đất ẩm vậy mà còn nguyên vẹn và không hề có mùi gì cả. Ai cũng khen gương mặt đẹp của Ngài. Một người thấy thế nói rằng: “Chắc chắn nhờ một cách ướp bên Âu như thế nào để được như vậy”. “Một xác chết chỉ hai ba hôm là thối ngay.” Một nhận xét đã được ghi lại trong sắc lệnh phong thánh. Lm Grosjean viết cho Cha sở Bélieu ngày 15.10.1909:

“Điều đã gây ấn tượng sâu sắc nơi Thánh Bộ và Đức Thánh Cha và đã đưa tới quyết định phong thánh cho Người đồng hương của chúng ta là thân xác Ngài được gìn giữ nguyên vẹn bốn tháng sau khi chết. Giây cột và bốn cây tre đều mục nát nhưng áo quần và thân thể Ngài đều nguyên vẹn. Ngài như đang ngủ vậy. Đôi má Ngài hồng hào như đôi má người khỏe mạnh.

Người ngoại khoác lác với nhau: “Xem kìa, ông tây này hồng hào như một đứa bé mới sinh vậy”

Không vì vậy mà thi thể Ngài không bị bẻ gãy làm đôi, nhét vào một giỏ cần xé và quăng xuống sông. Và đã không bao giờ tìm lại được cả.

Bốn năm sau, một cuộc mưu phản nhằm lật đổ Tự Đức, bị phát giáo, Vua ngạc nhiên rằng trong số những kẻ âm mưu không thấy có người bổn đạo nào. Điên tiết lên ông ôm đầu la lối: “Người ta đã lừa gạt tôi. Những người công giáo là những tôi trung. Từ nay ta muốn che chở tôn giáo ấy.” Phải hiểu sau đây một sự quay ngoặt như thế? Tình thế của họ vẫn mong manh cho đến năm 1862, thì tỏ ra dễ thở một chút.

Những bổn đạo đã sống qua thời oanh liệt đó đã thỉnh cầu Tòa Thánh xét để phong thánh cho Giám Mục Cuenot năm 1877. Ngày 13.2.1879 Đức Lêô XIII chấp thuận. Nhiều chứng nhân đã được thỉnh vấn về sự thánh thiện của Giám Mục: nhiều linh mục đã học đạo hoặc học chữ với Ngài, tu sĩ, giáo dân.

Agnès Lan: “Cũng bị đưa về nhà tù Bình Định như Ngài, chị nói đã trông thấy Ngài bị điệu đến trước tòa án. Ngài bị chửi rủa, nhưng Ngài vẫn im lặng. Ngài bị nhốt chật chội trong chiếc cũi. Thật sự vì đức tin mà Ngài bị đi tù.”

Mađalêna Hương Nương: “Đã nghe Ngài giảng dạy. Ngài đã để lại kỷ niệm của một con người hiền từ, khoan dung và nhiệt tâm lạ lùng. Bị án lăng trì, Ngài chết trong tù vì đói khát, vì buồn tẻ khi biết đàn chiên của Ngài bị tản mát và giết hại.”

Điều gây cảm kích nơi những ai quen biết Ngài chính là nhiệt tâm tông đồ của Ngài.
“Ngài phụ thuộc tất cả cho lợi ích của giáo phận và việc truyền bá đức tin”, một linh mục bản xứ, Cha Thađđê Tin, làm chứng.
Sắc lệnh phong thánh được Đức Pie X ký ngày 11.4.1909 và lễ phong thánh được tiến hành ngày 2.5.1909, tại Quảng Trường Thánh Phê-rô.
HẾT.

GPKONTUM (24/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: