Archive

Archive for 25/06/2018

Ngày Họp Mặt Tháng 7/2018

25/06/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế
                   về ngày họp mặt tháng 7/2018:

* Địa chỉ: Tòa Giám Mục Kon Tum.
* Thời gian: từ 09g00 đến 16g00 thứ Ba, ngày 03.7.2018
Kính mời Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa