Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Ghi Nhận Về Buổi Gặp Mặt Anh Chị em Caritas Miền Kontum

Ghi Nhận Về Buổi Gặp Mặt Anh Chị em Caritas Miền Kontum

27/06/2018

GHI NHẬN VỀ BUỔI GẶP MẶT
ANH CHỊ EM CARITAS MIỀN KONTUM

 

 

Chúa nhật XII thường niên, lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24/6/2018) được chọn làm ngày sinh hoạt của Anh Chị Em Caritas Miền Kontum như để nhắc nhở sứ mạng loan truyền Tình yêu Thiên Chúa đến với tất cả mọi người đặc biệt là những anh em nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn… qua việc phục vụ Bác ái-Xã hội. Đó cũng chính là tâm tình chia sẻ Lời Chúa của Cha Giám đốc Caritas Kontum thay cho lời khai mạc chương trình

XIN CLICK VÀO

CARITAS MIỀN KONTUM

 

NGUỒN: VP CARITAS
GPKONTUM (27/06/2018) KONTUM

%d bloggers like this: