Archive

Archive for 28/06/2018

Thiên Chúa Là Nguồn Sự Sống

28/06/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 13 Năm B
Kn 1,13-15; 2, 23-24; 2Cr 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43

 

 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN SỰ SỐNG

Đức Giêsu làm phép lạ chữa lành các bệnh tật, biểu thị rằng Thiên Chúa không liên minh với sự dữ, Người đứng về phía con người và bênh vực con người, đồng thời minh chứng Người là tình yêu, một tình yêu chữa lành và cứu độ. Bệnh tật và cái chết là mối đe dọa thườntg xuyên của con người, là kẻ thù của con người, con người luôn sống trong sự căng thẳng đó. Cần phải đứng về phía Thiên Chúa và chạy đến với Thiên Chúa hằng sống để được cứu thoát khỏi sự chết, được tham dự sự sống vĩnh hằng.
-XIN XEM TIẾP…