Archive

Archive for 30/06/2018

Giáo Xứ Đức Cơ, Gp. Kontum – Hạt Giống Đang Được Hồi Sinh

30/06/2018 Leave a comment

GIÁO XỨ ĐỨC CƠ, HẠT GIỐNG ĐANG ĐƯỢC HỒI SINH

NHÀ THỜ MỚI KHÁNH THÀNH (29/06/2018) THUỘC GIÁO XỨ ĐỨC CƠ
TỌA LẠC TẠI THỊ TRẤN CHƯ TY – HUYỆN ĐỨC CƠ (có chấm đỏ 0)

 

 

THÁNH LỄ

 

NGUỒN: Ad Gentes KT
GPKONTUM (30/06/2018) KONTUM