Archive

Archive for 01/07/2018

Curia Junior Giáo Hạt Pleiku Tổ Chức Hội Trại Hè 2018 Tại Giáo Xứ Tiên Sơn

01/07/2018 Leave a comment

HỘI TRAI HÈ 2018 TẠI GIÁO XỨ TIÊN SƠN GIÁO HẠT PLEIKU

 

Curia Junior giáo hạt Pleiku tổ chức hội trại hè 2018 tại giáo xứ Tiên Sơn trong 2 ngày 28-29/6, Cha Tađêô Võ Xuân Sơn là Cha Linh giám và cũng là trại trưởng, anh Thiên trưởng ban tổ chức, 143 trại sinh của 8 presidia trong đó có presidia của xứ Thanh Hà thuộc giáo hạt Chư Prông được Cha Linh giám Giacôbê Đặng Đinh Minh Thăng dẫn đoàn và nhiệt tâm sinh hoạt với hội trại. Khoảng 30 vị đồng hành gồm thầy Lành và thầy Nươi đang giúp xứ Tiên Sơn, các anh chị trưởng của các presidia, các khách mời thuộc hội đồng comitium, curia và chuyên trách giới trẻ comitium Pleiku.
Chủ đề ‘Đừng sợ” nhằm hướng trại sinh Junior gắn bó với Thầy Giêsu hơn để lan tỏa niềm tin Giêsu vào chính môi trường các em đang sống.

 

XIN CLICK VÀO

CURIA JUNIOR GIÁO HẠT PLEIKU

 

 

GPKONTUM (01/07/2018) KONTUM