Archive

Archive for 04/07/2018

Sứ Mạng Thu Phục Người Ta

04/07/2018 Leave a comment

Chúng tôi xin gửi đến quý cha và anh chị em bài huấn luyện hàng tháng của Ủy Ban Giáo dân. ( bài 2 này gồm 4 chuyên mục: Tu đức, mục vụ, quản trị và huấn giáo). Xin quý cha trưởng ban giáo dân của các giáo phận gủi đến quý cha xứ trong giáo phận của quý cha đang phục vụ để quý cha xứ tùy nghi sử dụng. Nếu được, xin quý cha trưởng ban gửi đến trang web của giáo phận để mọi người có thể truy cập và học hỏi.
Cám ơn quý cha và anh chị em.
Con linh mục Phero Nguyễn Văn Kiệt,
Thư ký UBGD

 

UBGD-HĐGM. VN
Ban Nghiên Huấn

 

 

 

BÀI 2 (PHẦN TU ĐỨC)

SỨ MẠNG THU PHỤC NGƯỜI TA (Lc 5,1-11)

Khi được hỏi, ngài tự xác định mình là ai-“Jorge Mario Bergoglio là ai?”, Đức thánh cha Phanxicô đã trả lời: “Tôi là một tội nhân. Đó là một định nghĩa chính xác nhất. Nó không phải là một lời nói bóng gió, một thứ văn chương. Tôi là một tội nhân”. Một tội nhân được Chúa Giêsu yêu thương tha thứ và mời gọi bước theo Người. Đó là danh tính của thánh Phêrô, của Đức thánh cha Phanxicô, người kế vị thánh Phêrô, và cũng là danh tính của những ai sống ơn gọi tông đồ, trong đó có từng thành viên Hội đồng mục vụ chúng ta. Nhận biết mình là tội nhân được yêu thương tha thứ, đó là tâm điểm sứ mạng lãnh đạo mục vụ như thánh Phê-rô: “từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta” (Lc 5,10).
XIN XEM TIẾP…