Archive

Archive for 07/07/2018

07/07/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm B
Ed 2,2-5; 2cr 12,7-10; Mc 6,1-6

ĐỨC GIÊSU LÀ AI VẬY ?

Có điều gì đó bất ổn khi đọc Bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 so sánh với bài Tin Mừng Chúa Nhật 13 tuần trước. Tại sao một nhân vật đầy quyền năng đã ra lệnh cho bão tố cuồng phong im lặng, đã chữa bệnh cho con gái ông Gia-ia chết được sống lại, đã làm cho người đàn bà loạn huyết mười hai năm được lành bệnh mà nay lại thốt lên lời này: “‘Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và gia đình mình mà thôi’. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm lạ vì họ không tin” (x. Bài Tin Mừng. Mc 6,1-6).
XIN XEM TIẾP…