07/07/2018

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm B
Ed 2,2-5; 2cr 12,7-10; Mc 6,1-6

ĐỨC GIÊSU LÀ AI VẬY ?

Có điều gì đó bất ổn khi đọc Bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 so sánh với bài Tin Mừng Chúa Nhật 13 tuần trước. Tại sao một nhân vật đầy quyền năng đã ra lệnh cho bão tố cuồng phong im lặng, đã chữa bệnh cho con gái ông Gia-ia chết được sống lại, đã làm cho người đàn bà loạn huyết mười hai năm được lành bệnh mà nay lại thốt lên lời này: “‘Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và gia đình mình mà thôi’. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm lạ vì họ không tin” (x. Bài Tin Mừng. Mc 6,1-6).

Đức Giêsu khi bắt đầu rao giảng tại Caphácnaum, vụ việc xảy ra khá thuận lợi, được dân chúng lắng nghe và thán phục khi họ nhìn thấy các việc lạ Người làm: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Đức Giêsu” (Mc 1, 22). Tuy nhiên sau đó đám đông đã thay lòng đổi dạ và không tin. Có lẽ họ quan niệm rằng gốc tích của Đấng Mêsia phải là mung lung huyền bí, khó truy cứu, thì mới thật là Đấng Mêsia. Quan niệm nầy được thánh Gioan chia sẻ: “Ông ấy, chúng tôi biết xuất thân từ đâu rồi, còn Đấng Kitô khi người đến, thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả” (Ga 7, 27). Và vì biết rõ gốc tích lý lịch, nên đám đông ngã theo quan niệm “con vua thì lại làm vua, con sãi giữ chùa lại quét lá đa”. Có sự huyền bí xoay quanh con người Đức Giêsu! Thật vậy, dân thành Nadarét không chấp nhận Đức Giêsu bởi vì họ biết nguồn gốc của Người, khiến họ không tin Người là Đấng Mêsia. Cho nên “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó”.

Như vậy chúng ta hiểu rằng điều kiện cần và đủ để Đức Giêsu thực hiện phép lạ, đó là đức tin. Đức Giêsu thường cổ vũ kẻ đến với Người: “Niềm tin của bà đã cứu bà” hay “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”, những kiểu nói tán dương đức tin và động viên này, thường xuất hiện nơi môi miệng Đức Giêsu khi Người làm phép lạ. Có khi Người đòi hỏi đức tin trước khi thi hành phép lạ, như trường hợp cho Ladarô sống lại, Đức Giêsu hỏi bà Matta có tin vào sự sống lại không, bà thưa có, sau đó Người mới làm phép lạ. Thiên Chúa toàn năng sẵn sàng ban tặng ân huệ, nhưng con người cũng cần phải có đức tin để lãnh nhận. Đức tin như điều kiện tối cần thiết, là cửa mở cho Thiên Chúa thực thi phép lạ.

Người ta vấp ngã về Đức Giêsu bởi vì người ta thiếu kinh nghiệm về Thiên Chúa, thiếu kinh nghiệm về sự kiện có một không hai xảy ra nơi nhân lọai, về một con người có hai bản thể, Người vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Người trần mắt thịt chỉ thấy cái bên ngoài, phê phán từ bên ngòai, đánh giá từ bên ngòai. Họ chỉ thấy bác phó mộc Giêsu tầm thường, mà không nhận ra Thiên Chúa nơi bác phó mộc lao động.

Có một nguyên tắc cơ bản trong Kitô giáo chi phối tất cả đời sống đức tin và đời sống tâm linh của người Kitô hữu đó là Kitô giáo phải luôn được ngắm nhìn dưới hai lăng kính, một đàng nhìn thấy được, một đàng phải có mắt đức tin mới đạt thấu được. Nếu người ta không nhận ra nơi bác thợ mộc tầm thường có tên là Giêsu thành Nadarét là Con Thiên Chúa thì người ta cũng chẳng bao giờ nhận ra Thiên Chúa trong Giáo Hội, và người ta cũng không nhận ra hiệu năng ân sủng của các bí tích mà Giáo Hội ban phát.

Và cứ như thế người ta có thể lý luận rằng nước lã chỉ là nước lã mà thôi, chứ làm sao có thể thanh tẩy con người tội lỗi và làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa được. Cái khó khăn này thật sự đã xảy ra thời các tiên tri, khi dân chúng từ chối không coi các ngôn sứ là người của Nhà trời: “dân chúng vốn là nòi phản lọan, chúng có thể nghe hoặc không nghe (lời các tiên tri), nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng” (x. Bài Đọc 1. Ed 2,2-5). Tiên tri cũng là con người tầm thường với thân phận yếu đuối được Thiên Chúa tuyển chọn, lại mang trong mình một sứ mạng cao cả. Nhà tiên tri phải nói cho dân chúng biết ý muốn của Thiên Chúa; tuy nhiên có khi sự yếu đuối của thân phận ngôn sứ che lấp sứ mạng cao cả của tiên tri và vì vậy họ bị dân chúng từ chối. Đức Giêsu ở vào hòan cảnh tương tự như thế này, Người là Ngôn sứ cao trọng nhất lại xuất hiện trong thân phận người lao động tầm thường của bác phó mộc, do vậy Người đã bị bạc đãi.

Lạy Chúa Giêsu, con tin vững vàng Người là Thiên Chúa thật và là người thật, xin thêm đức tin cho con để con nhận ra các thực tại mầu nhiệm trong đạo thánh Chúa. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (07/07/2018) KONTUM

%d bloggers like this: