Archive

Archive for 11/07/2018

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

11/07/2018 Leave a comment

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh.
Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.
Xưa Chúa ban cho các Ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng. Các Ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lươm được một mùa lúa dồi dào.
Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các Ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

VPTGM Kontum (11/07/2018)
GPKONTUM (11/07/2018) KONTUM

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Lời Nói Đầu – Phần 1 Chân Dung.

11/07/2018 Leave a comment

Trong Năm Thánh Kính 117 Vị Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam (2018),
chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn trong sách “HẠNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM” (2018)
– HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM- 
-Giám Mục PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM  Chủ Biên-
NXB Tôn Giáo, để mọi tín hữu noi theo gương anh hùng của các Ngài một cách cụ thể hơn.
Mong những đoạn trích dẫn này hữu ích và nung nấu đức tin cách sống động
cho mọi người tin vào “DANH GIÊ-SU”trong thời đại hôm nay.
NAY KÍNH MONG

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trong Thư Công bố Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ký ngày 01/05/2018, khi khuyến khích anh chị em tín hữu chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo, Hội đồng Giám mục Việt Nam viết: “Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, Văn phòng Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến tập sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ghi lại vắt tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận”. Nay chúng tôi xin gửi tập sách này đến mọi tín hữu Công giáo Việt Nam như lời đã hứa.

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 52 Con Em Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục GP. Kon Tum Chủ Sự Tại Nhà Thờ Tân Hương CN 8-7-2018

11/07/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức cho 52 con em do Đức Cha Aloisiô,
Giám mục GP. Kon Tum chủ sự tại nhà thờ Tân Hương CN 8-7-2018:

* PHẦN THỨ NHẤT: – Phụng Vụ Lời Chúa & Bài giảng của Đức Cha Aloisiô
– Nghi thức ban bí tích Thêm sức cho 52 con em GX. Tân Hương
– Lời nguyện giáo dân

 

 

 * PHẦN THỨ II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (11/07/2018) KONTUM