Archive

Archive for 12/07/2018

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phần 1 Chân Dung : Tử Đạo Là Chứng Từ

12/07/2018 Leave a comment

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phần 1 Chân Dung :
Tử Đạo Là Chứng Từ tr. 23tt- 

II. TỬ ĐẠO: HIẾN TẾ TÌNH YÊU

Trong Thư chung năm 1798, Giám mục Alonso Phê đã khẳng định với các tín hữu thời tử đạo rằng, nếu trong cuộc tử đạo họ không thể hiện đức yêu thương, thì kể như là vô ích, ngài viết:
“Phải lấy lời nói cùng việc làm mà xưng đạo ra cho thật thà. Phải kính mến Đức Chúa Blời trước hết mọi sự, hơn của cải, hơn mạng sống mình, lại phải yêu thương người ta bằng mình vậy, và nếu chẳng có đức yêu thương thì dù chịu chết vì đạo, cũng chẳng được gì sốt. Vì phúc tử đạo tại đức Caritas là lòng mến Đức Chúa Blời trên hết mọi sự, cùng yêu người ta bằng mình vì Đức Chúa Blời mà chớ”
Hiến tế đầu tiên của Giáo hội là Chúa Giêsu, Đấng đã tự hiến mạng sống mình vì yêu nhân loại. Các vị tử đạo đã theo sát mẫu gương của Ngài trong cuộc khổ nạn, từ vườn Cây Dầu cho đến đỉnh đồi Canvê.

XIN XEM TIẾP…