Archive

Archive for 14/07/2018

Hành Trình Sa-Mạc II – Hiệp Đoàn Chúa Hiển Linh – Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên

14/07/2018 Leave a comment

HÀNH TRÌNH SA MẠC II  

– HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG GIÁO LÝ VIÊN 
HIỆP ĐOÀN CHÚA HIỂN LINH – LIÊN ĐOÀN MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ.

 Ngày 11/07/2018 Tại Nhà Thờ Gx. Hoàng Yên – Hạt Chư Prong

– GIÁO PHẬN KONTUM-

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

GPKONTUM (14/07/2018) KONTUM

Tuyển Chọn Và Sai Đi

14/07/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 15 Năm B
Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13

TUYỂN CHỌN và SAI ĐI

Cả ba bài đọc phụng vụ Chúa nhật hôm nay đều nói về một chủ đề: Tuyển Chọn. Tiên tri Amốt, dân Ítraen, và cuối cùng là các môn đệ của Đức Giêsu được tuyển chọn. Một số người được tuyển chọn để thực hiện chương trình của Thiên Chúa có chung điểm nhắm: “Quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô” (Bài Đọc 2. Ep 1,3-14). Hướng đi căn bản này chỉ đạo tòan bộ lịch sử của dân Ítraen trong quá khứ. Dân tộc này được tuyển chọn để chuẩn bị đón Đức Giêsu Kitô. Đời sống đức tin của chúng ta đi về tương lai được Đức Giêsu Kitô hướng dẫn, tương lai này liên hệ đến cuộc đời của mỗi chúng ta và của cả nhân lọai.
XIN XEM TIESP…

Dòng Tên Trên Con Đường Loan Báo Tin Mừng: Chân Phước AN RÊ PHÚ YÊN (1625-1644) Tại Việt Nam

14/07/2018 Leave a comment

Tháng 7.1618, Nước Mặn trở thành cư sở đầu tiên của các giáo sĩ Dòng Tên ở Đàng Trong. Cũng từ năm 1618, tại Nước Mặn, các giáo sĩ Dòng Tên như: Cristoforo Borri, Francisco de Pina, Francesco Buzomi đến TRUYỀN GIÁO, học tiếng Việt và dùng chữ cái Latinh để ghi âm tiếng Việt. Với vai trò cư sở đầu tiên của Dòng Tên tại NƯỚC MẶN  như vậy, Giáo phận Qui-nhơn  hân hoan KỶ NIỆM 400 NĂM LOAN BÀO TIN MỪNG ĐÀNG TRONG.

HĐGM Việt-Nam  đã chính thức chấp  thuận chọn ngày 26 tháng 07 hằng năm
làm Ngày Giáo lý  viên Giáo lý Việt Nam.
Năm nay (2018), ngày 26 tháng 7 rất đặc biệt vì Giáo phận Qui-Nhơn Hân Hoan Kính báo
THÁNH LỄ TẠ ƠN, NĂM THÁNH GIÁO PHẬN (26.07.2018),
KỶ NIỆM 400 NĂM LOAN BÁO TIN MỪNG.
Ban mục vụ Truyền thông Kontum xin giới thiệu
Tiểu sử Chân Phước An-rê Phú Yên
được chương trình truyền thông Dòng Tên tại Việt Nam giới thiệu
Dòng Tên trên con đường Loan Báo Tin Mừng:
Chân Phước AN RÊ PHÚ YÊN (1625-1644) tại Việt Nam

Theo đoàn hành hương, chúng tôi đã có cơ hội được đến tham dự Thánh Lễ trong một nhà nguyện nhỏ tại Trụ Sở Trung Ương của Dòng Tên tại Roma, nơi còn lưu giữ đầu của Á Thánh AN RÊ PHÚ YÊN, một thiếu niên đã trung kiên chết để làm chứng cho niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô trên đất Việt Nam vào ngày 26 tháng 7 năm 1644.
XIN XEM TIẾP…

Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phần 1 Chân Dung : Tử Đạo Là Chứng Từ –  Chân Dung Các Vị Tử Đạo

14/07/2018 Leave a comment

III. TỬ ĐẠO LÀ CHỨNG TỪ (trang 30tt) 

Nguyên việc các tử đạo chấp nhận cái chết vì niềm tin đã là một chứng từ mạnh mẽ với mọi người tham dự. Thế nhưng, ngoài chứng từ bằng máu đào, các vị tử đạo còn làm chứng cho nội dung Tin Mừng bằng thái độ của mình với vua quan, bằng tình liên đới huynh đệ và nhất là bằng lời nói, giải thích về đạo hoặc truyền giảng Tin Mừng ngay trong ngục thất.

1. Thái độ với vua quan
Nói chung tất cả các anh hùng tử đạo đều tỏ vẻ kính trọng giới quan quyền, các vị nói năng lịch sự, hòa nhã, thưa bẩm đúng quy cách. Dường như đối với các vị, phải tìm mọi cách để giúp quan quân gặp được Chân lý của Tin Mừng. Có khi các vị nói rõ ý tưởng đó, như trường hợp linh mục Trạch: “ Nếu quan muốn sự sống đời đời, hãy thờ lạy Thánh giá này”. Còn bình thường, các vị ôn tồn, tế nhị giải đáp những thắc mắc, biện bác những dư luận sai lầm. Vì thế các quan đôi lần biểu lộ tấm lòng mến thương cảm phục như trong vụ án linh mục Hưởng, viên quan thấy tử tội có dáng dấp một đạo sư, nên hứa hẹn nếu chịu bỏ đạo, sẽ thu xếp cho ngài đến trụ trì Chùa Non Nước ở Ninh Bình.
XIN XEM TIẾP…