Archive

Archive for 17/07/2018

Thánh Lễ Lãnh Nhận Hồng Ân Chúa Thánh Thần Tại Nhà Thờ Chư Ty – Giáo Hạt chư Prông

17/07/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Lãnh Nhận Hồng Ân Chúa Thánh Thần Tại Nhà Thờ Chư Ty
– Giáo Hạt chư Prông Ngày 12/07/2018-

“Hôm nay các con được lớn lên trong Ơn Huệ của Chúa, qua bí tích Thêm Sức để trở thành chứng nhân cho Chúa, chứng nhân trở nên người làm chứng; vậy phải làm chứng như thế nào?” Đức Cha đã đặt ra câu hỏi như trên dành cho cộng đoàn, cách riêng với 53 bạn trẻ lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần trong giáo xứ nhân dịp Lễ Chúa Thánh Thần tại Nhà Thờ Chư Ty – Giáo Hạt Chư Prông vào lúc 9h30 sáng ngày 12/07 vừa qua.

NGUỒN: Adgentes KT
GPKONTUM (12/07/2018) KONTUM

Kinh Truyền Tin Với ĐTC Chúa Nhật 15.07.2018: Chúa Kitô – Điểm Quy Chiếu Của Nhà Truyền Giáo

17/07/2018 Leave a comment

Kinh Truyền Tin với ĐTC Chúa nhật 15.07.2018:
Chúa Kitô – điểm quy chiếu của nhà truyền giáo

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONUM (17/07/2018) KONTUM

CÁO PHÓ : Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG

17/07/2018 Leave a comment

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”
CÁO PHÓ
Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum,
và Gia Đình Linh mục Giuse Trương Văn Minh, CSsR
(hiện đang phục vụ tại Giáo Xứ Phú Nhơn, hạt Chư Sê)
Trân trọng báo tin:
Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG
Sinh ngày 10.01.1938, Tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Địa chỉ: Giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo Phận Buôn Mê Thuột.
Đã được Chúa gọi về lúc 18g10 Thứ Hai, ngày 16. 07. 2018
Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 8g30 sáng thứ Tư, ngày 18. 07. 2018

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thổ Hoàng, Giáo phận Buôn Mê Thuột
Xin hiệp thông cầu nguyện
cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.
R.I.P.