Archive

Archive for 21/07/2018

Thêm Sức Tại Giáo Xứ Kon Gu, Giáo Hạt Đăk Hà, Gp. Kontum

21/07/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Kon Gu Cho 148 Con Em
Thuộc 2 Giáo Xứ Kon Gu Và Đăk Kơ Đem
Giáo Hạt Đăk Hà, Gp. Kontum
ngày 19/07

 

“Chúa Thánh Thần đến để liên kết tất cả mọi người khắp nơi khác nhau nơi Giáo Hội Chúa Kitô; như Thánh Phaolô đã nói “không còn là người Do Thái hay người Hy Lạp”. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến để liên kết chúng ta là những người kinh, là những người dân tộc Bahnar, Xêđăng, Rơngao hay Xơdră… Tất cả chúng ta ở trong Giáo Hội làm nên một thân thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô nhờ liên kết trong cùng một Chúa Thánh Thần”. Đức Cha Aloisio đã nói như trên trong bài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức cho 148 em lãnh nhận Ấn Tín Chúa Thánh Thần thuộc 2 Giáo Xứ Kon Gu và Đăk Kơ Đem tại Nhà Thờ Giáo xứ Kongu – Giáo Hạt Đăk Hà – Giáo Phận Kontum vào lúc 7giờ sáng thứ Tư, ngày 19/07 vừa qua.
XIN XEM TIẾP…

Chạnh Lòng Thương Xót

21/07/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 16 Năm B
Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34

 

CHẠNH LÒNG THƯƠNG XÓT

Mục tử và đàn chiên là chủ đề quen thuộc trong Kinh thánh. Đàn chiên được hiểu là dân Do thái và mục tử là các nhà lãnh đạo dân qua các chế độ xã hội như chế độ tổ phụ, chế độ quan án hay thủ lãnh, chế độ quân chủ và chế độ tiên tri. Trong lịch sử Do thái không phải nhà lãnh đạo nào cũng làm theo ý Thiên Chúa và chăn dắt đàn chiên theo ý muốn của Thiên Chúa . Cũng có những ngụy ngôn sứ, tức các tiên tri giả, thường tuyên sấm theo ý dân, làm đẹp lòng dân, họ là nhà lãnh đạo mị dân, họ tuyên sấm theo yêu cầu của nhà vua rồi ăn bổng lộc của vua. Cũng có những tiên tri phát ngôn vì tư lợi, cũng có những ông vua không trung thành với tôn giáo của tổ tiên, đi thờ ngẫu tượng làm lòng dân xao lãng tôn thờ Thiên Chúa.

Read more…