Archive

Archive for 23/07/2018

Chân Phước ANRÊ PHÚ YÊN Thầy Giảng (1625-1644)

23/07/2018 Leave a comment

Chân phước
ANRÊ PHÚ YÊN
Thầy giảng (1625-1644)

NGÀY TỬ ĐẠO: 26 THÁNG 7

 

 

Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống.
Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm thấy bút tích nào cho biết tên gọi dân sự của Thầy. Căn cứ vào năm thầy tử đạo (1644), cha Đắc Lộ xác nhận lúc ấy thầy 19 tuổi, chúng ta biết được thầy đã chào đời năm năm 1625. Trong bức thư viết năm 1641, cha Đắc Lộ xác nhận: : “Đúng 3 năm trước khi chết, mẹ thầy dẫn thầy đến cho tôi, và tôi được hạnh phúc rửa tội cho thầy”(1) :  Như vậy, thầy được rửa tội năm1641. Tên gọi Anrê Phú Yên là tên chính thức được Tòa Thánh công nhận, gồm tên thánh rửa tội và tên quê quán Phú Yên của Thầy.
XIN XEM TIẾP…

Bài Giảng Của Đức Giám Mục Aloisio Trong Ngày Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 295 Con Em Gx. Chính Tòa Kontum

23/07/2018 Leave a comment

Bài Giảng Của Đức Giám Mục Aloisio Trong Ngày Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
Cho 295 Con Em Gx. Chính Tòa Kontum Vào Ngày 22/07/2018.

 

 

GPKONTUM (23/07/2018) KONTUM

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 295 Con Em Giáo Xứ Chính Tòa Kontum CN 22.7.2018

23/07/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 295 CON EM DO ĐỨC CHA ALOISIÔ,
GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KON TUM – CN 22 7 2018
PHẦN I: – RƯỚC ĐGM ALOISIÔ CHỦ SỰ VÀO THÁNH ĐƯỜNG
– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA – BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (23/07/2018) KONTUM