Archive

Archive for 24/07/2018

Đức Cha Aloisio Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 295 Con Em Giáo Xứ Chính Tòa Kontum CN 22 7 2018

24/07/2018 Leave a comment

ĐỨC CHA ALOISIÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 295 CON EM
TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KON TUM CN 22 7 2018
Phần II. NGHI THỨC BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (24/07/2018) KONTUM

Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Cha Giuse Bùi Đức Vượng

24/07/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo

Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Cha Giuse Bùi Đức Vượng:
– Địa điểm: Nhà Nguyện Chủng Viện TSKT. 146 Trần Hưng Đạo, Kon Tum
– Thời gian: 09g00 thứ Năm, ngày 02.8.2018

VPTGM kính báo.
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (24/7/2018) KONTUM