Archive

Archive for 26/07/2018

Hai Ông Bà Gioakim và Anna Đã Một Mực Tuân Theo Ý Chúa

26/07/2018 Leave a comment

Hai Ông Bà Gioakim và Anna Đã Một Mực Tuân Theo Ý Chúa

 

Gia đình là nền tảng của xã hội, là Hội Thánh thu hẹp trong đó đức tin được tỏa sáng khắp nơi. Chính vì hiểu rõ vai trò của đời sống gia đình. Chúa Giêsu khi tới trần gian theo ý Đức Chúa Cha, Ngài cũng chọn một gia đình để sinh ra. Khi có một gia đình, có cha có mẹ, Chúa Giêsu muốn nâng cao phẩm giá của gia đình. Ngài chỉ ra rằng gia đình luôn có vai trò đặc biệt trong lịch sử cứu rỗi. Mẹ của Chúa Giêsu là Maria và Cha của Ngài là thánh Giuse. Maria cũng đã xuất thân trong một gia đình đạo đức, thánh thiện. Cha của Người là thánh Gio-a-kim và Mẹ của Người là bà thánh An-na. Hai ông bà Gioakim và Anna đã một mực tuân theo ý Chúa, một mực làm mọi sự theo khuôn mẫu của Chúa.

XIN CLICK VÀO

Thánh Gio-a-kim và Bà Thánh An-na

 

GPKONTUM (26/07/2018) KONTUM

Nhà Truyền Giáo Đặt Trung Tâm Sứ Điệp Vào Đức Giêsu Và Ra Đi Với Một Phương Tiện Khó Nghèo

26/07/2018 Leave a comment

ĐTC Phanxicô: Nhà truyền giáo đặt trung tâm sứ điệp vào Đức Giêsu
và ra đi với một phương tiện khó nghèo

Tin Mừng hôm nay (Mc 6: 7-13) tường thuật lại khoảnh khắc Chúa Giêsu sai Mười Hai Tông đồ ra đi thi hành sứ mạng. Sau khi gọi các ông từng người một, “để họ ở với Ngài” (Mc 3:14), lắng nghe Lời Ngài và quan sát cử chỉ chữa bệnh của Ngài, và bây giờ Ngài gọi các ông một lần nữa để “sai họ đi từng hai người,” (6, 7) đến những ngôi làng mà Ngài sẽ đến. Đây là một cách “thực tập” cho những gì các ông sẽ được kêu gọi thi hành với quyền năng của Chúa Thánh Thần sau khi Chúa phục sinh.
ĐTC giải thích: Đoạn Tin Mừng tập trung vào phong cách của người truyền giáo, chúng ta có thể tóm tắt trong hai điểm: Truyền giáo có một trung tâm; truyền giáo có một khuôn mặt.
XIN XEM TIẾP…

Ngày Họp Mặt Tháng 8 Và Thường Huấn

26/07/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế:

1. Ngày họp mặt tháng 8/2018: tổ chức theo Giáo Hạt.
2. Thường huấn năm 2018:
    * Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum.
    * Thời gian: từ 9g00 sáng thứ Hai, ngày 27.8 đến 15g00 chiều thứ Ba, ngày 28.8.2018.
    * Thuyết trình: Đức Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá TGP Sài Gòn.
+Xin Quý Cha mang theo áo alba (dây stola chung)

Kính xin Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế sắp xếp thời gian tham dự đông đủ.
                                       VPTGM kính báo.
                             Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa