Archive

Archive for 29/07/2018

Thánh Pierre Néron – Bắc

29/07/2018 Leave a comment

Thánh
PIERRE NÉRON – BẮC
Linh Mục Hội Thừa Sai Paris (1818 – 1860)

NGÀY TỬ ĐẠO: 3 THÁNG 11

Con đã chuẩn bị sẵn sàng,
số mệnh con ở trong tay Chúa.

 

Thánh Pierre Néron sinh ngày 21/09/1818 tại Pháp trong một gia đình nông dân chất phát và đạo đức. Cậu Néron vừa vất vả lao động chăn nuôi gia súc giúp đỡ cha mẹ vừa cố gắng tìm thời gian lo cho việc học.
Có lòng say mê sứ mạng truyền giáo, năm 19 tuổi, cậu Pierre Néron gặp cha sở bày tỏ nguyện vọng dâng mình cho Chúa. Sau đó, cậu xin gia nhập Hội Thừa Sai Paris, được thụ phong linh mục vào ngày 17/06/1848 và được gửi sang truyền giáo tại Giáo phận Tây Đàng Ngoài.
XIN XEM TIẾP…