Archive

Archive for 31/07/2018

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Điểm Chư Sang, Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh GiaLai

31/07/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Điểm Chư Sang 
Xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh GiaLai
GIÁO HẠT CHƯ PAH – GIÁO PHẬN
29.07.2018

 

Adgentes kt
Published on Jul 30, 2018
GPKONTUM (31/07/2018) KONTUM

Kinh Truyền Tin Với ĐTC 29.07.2018: Chúng ta không dửng dưng trước tiếng kêu đói của thế giới

31/07/2018 Leave a comment

Kinh Truyền Tin với ĐTC 29.07.2018:
Chúng ta không dửng dưng trước tiếng kêu đói của thế giới

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (31/07/2018) KONTUM