Home > Audio Bài Giảng, BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video Bài Giảng > Đài Phát Thanh Vatican Thứ Bảy 29.09.2018

Đài Phát Thanh Vatican Thứ Bảy 29.09.2018

29/09/2018

Đài Phát Thanh Vatican thứ bảy 29.09.2018

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Suy niệm Lời Chúa
– Tiểu sử thánh tử đạo Alonso Đậu, dòng Đaminh
– Ý cầu nguyện tháng 10 – Thánh ca

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 28, 2018
GPKONTUM (29/9/2018) KONTUM

%d bloggers like this: