Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, TinTức > Giáo Phận Kontum – Các Giáo Xứ -Tháng 01.2018

Giáo Phận Kontum – Các Giáo Xứ -Tháng 01.2018

29/09/2018

GIÁO PHẬN KON TUM
THÁNG 01.2018 – CÁC GIÁO XỨ

Theo yêu cầu của Quí Cha và gia đình trong giáo phận về danh tánh các giáo xứ và linh mục Chánh xứ, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng lên trang mạng Truyền thông Giáo phận thống kê do Văn phòng Tòa Giáo mục KT cung cấp sau đây:

XIN CLICK VÀO

CÁC GIÁO XỨ

 

 

NGUỒN: VPTGM.KT
GPKONTUM (29.9.2018) KONTUM

%d bloggers like this: