Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > CÁO PHÓ: Bà Cố KATARINA Y DAI Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 7g00 Sáng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 09 Năm 2018.

CÁO PHÓ: Bà Cố KATARINA Y DAI Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 7g00 Sáng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 09 Năm 2018.

30/09/2018

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum,
và gia đình nữ tu Alphong Y Rie
(Thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ – đang phục vụ tại Cộng Đoàn Kon Dơxing – Kon Rẫy)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ KATARINA Y DAI
Sinh năm 1923, tại Kon Hring
Địa chỉ: Giáo xứ Kon Hring, Giáo phận Kon Tum
Đã được Chúa gọi về lúc 7g00 sáng Chúa Nhật ngày 30 tháng 09 năm 2018.
Hưởng thọ 95 tuổi.
Thánh lễ An Táng lúc 9g00 sáng thứ Hai
Ngày 01 tháng 10 năm 2018.
Tại thánh đường Giáo Xứ Kon Hring, Giáo Hạt Đăk Mót

Xin hiệp thông cầu nguyện
cho linh hồn Bà Cố Katarina mau được hưởng tôn nhan Chúa
R.I.P

 

%d bloggers like this: