Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ

Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ

04/10/2018

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục giới trẻ

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 3, 2018
GPKONTUM (4/10/2018) KONTUM

%d bloggers like this: