Archive

Archive for 05/10/2018

Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi

05/10/2018 Leave a comment

Hãy Siêng Năng Lần Hạt Mân Côi

 

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu trên thế giới cùng đọc kinh Mân Côi hằng ngày trong suốt tháng 10 này. Ngài cũng mong rằng cộng đoàn tham gia hiệp thông, sám hối, cùng thỉnh cầu Đức Maria và Tổng lãnh thiên thần Micae bảo vệ Giáo hội khỏi quỷ dữ – là kẻ luôn muốn tìm cách chia rẽ chúng ta khỏi Thiên Chúa và anh chị em. Trước khi lên đường tông du đến các quốc gia vùng Baltic, Đức Phanxicô đã gặp cha Fréderic Fornos, dòng Tên, giám đốc “Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu cùng Đức Thánh Cha” và đề nghị cha quảng bá lời kêu gọi này đến với các tín hữu trên thế giới.(Vatican News, 29/9/2018.)
XIN XEM TIEESP…

Bất Khả Ly Dị

05/10/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm B
St 2, 18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

 

 

BẤT KHẢ LY DỊ

Sự kiện cưới vợ lấy chồng là chuyện cổ xưa như trái đất, hiện hữu trước cả khi Chúa Cứu Thế ra đời, dân tộc nào cũng nhìn nhận hôn nhân là đại sự của gia tộc. Tính chất bất khả phân ly trong bí tích hôn nhân đến nay được Giáo hội công giáo quyết liệt bảo vệ, chân lý này thường được đề cao và được nhắc lại trong thánh lễ hôn phối. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến nguyên tắc căn bản trong hôn nhân công giáo, bất khả ly dị, một vấn đề thời sự nhạy cảm của xã hội, đứng trước câu hỏi gài bẫy Đức Giêsu do nhóm Pharisêu giăng ra, họ nại vào uy quyền của thánh Môsê, ông cho phép ly dị, để thử Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Bằng một nhát chổi Đức Giêsu quét sạch câu hỏi gài bẫy đó khi trưng dẫn Kinh thánh: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ …. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly” (x. Bài Tin Mừng. Mc 10,2-16). Lời khẳng định nầy đang bị thách đố, Giáo hội công giáo vẫn kiên vững lập trường theo ý muốn của Đức Giêsu, cho dù ngày nay xuất hiện loại hôn nhân đồng tính hay đồng giới, ly dị và li thân loạn xạ trên phim ảnh báo chí và tiểu thuyết.
XIN XEM TIẾP…