Thiệp Mời Linh Mục

13/10/2018

 

 

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM

HÂN HOAN BÁO TIN 

ĐỨC CHA ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM
SẼ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC CHO 3 THẦY PHÓ TẾ
VÀO NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018

 

Văn Phòng TGM xin đính chính về Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh mục Giuse Nguyễn Thời Danh:
Vào lúc 8g30, thứ Bảy, ngày 20.10.2018
tại Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.
Tiệc mừng tại tư gia 662 Lê Duẩn, tp Pleiku, lúc 11g00 cùng ngày.
VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

THIỆP MỜI LINH MỤC

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 
TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA KONTUM  NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018

 

 

 

NGUỒN : VPTGM. KT
GPKONTUM (10/10/2018) KONTUM

%d bloggers like this: