Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Hội Việt Nam, TàiLiệu, TinTức, Video > 10 Năm Tái Lập Caritas Việt Nam 26/10/2018

10 Năm Tái Lập Caritas Việt Nam 26/10/2018

27/10/2018

10 Năm Tái Lập Caritas Việt Nam 26/10/2018

 

NGUỒN: TRUYỀN THÔNG Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Published on Oct 25, 2018
GPKONTUM (27/10/2018) KONTUM

%d bloggers like this: