Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức > Đài Phát Thanh Vatican Thứ Ba 30.10.18

Đài Phát Thanh Vatican Thứ Ba 30.10.18

30/10/2018

Đài Phát Thanh Vatican thứ ba 30.10.18
Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin
– Nội dung tổng quát Văn kiện chung kết Thượng HĐGM thứ 15 về giới trẻ
– Cuộc tử đạo của cha Jerzy Popiełuszko, người anh hùng của Balan
– Giới thiệu mục “lịch sử thần học”.

 

 

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 29, 2018
GPKONTUM (30/10/2018) KONTUM

%d bloggers like this: