Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Bảng Phân Công Việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN.

Bảng Phân Công Việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN.

31/10/2018

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận
Bảng phân công việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN.

PHÂN CÔNG
LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
LỄ THÁNH CUÉNOT, BỔN MẠNG GIÁO PHẬN KONTUM
BỔN MẠNG HỘI CÁC CHÚ YAO PHU

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum
* Thời gian: 05g30 sáng thứ Tư, ngày 14-11-2018

I. THÁNH LỄ
1. Hát Lễ: Gx Chánh Tòa.
2. Múa Bộ Lễ và Cồng Chiêng (đoàn rước): Gx Chánh Tòa.
3. Giúp lễ: Các Thầy giúp năm.
4. Cắm hoa, Dâng Lễ Vật: Dòng Ảnh Phép Lạ.
5. Đọc bài đọc 1: 01 Chú Yao Phu Trẻ. (tiếng Kinh)
6. Đọc bài đọc 2: Giáo xứ Tân Hương. (tiếng Kinh)
7. Bài Tin Mừng: Thầy Ptế Phát và Thầy Ptế Minh SJ (tiếng Kinh và tiếng Bahnar)
8. Lời Nguyện Tín Hữu: 01 Yă APL, 01 Thầy ĐCV, 01 Gx Phương Nghĩa, 01 Gx Võ Lâm.
9. Dẫn Lễ: 01 Yă APL và anh Hiền.
10. Phụ trách các điểm Rước Lễ: Câu Biện hạt Kon Tum.
11. Phụ trách đoàn rước: Anh Nguyên Vũ. (Gx Phương Nghĩa)

II. TỔ CHỨC
1. Bàn Thờ và bàn phụ: Gx Tân Hương. (05 bàn)
2. Giữ xe: Gx Phương Nghĩa.
3. Trật tự trong và ngoài: Câu biện hạt Kon Tum.
4. Hàng rào danh dự và tiền cảo: Thiếu Nhi Thánh Thể.
5. Ghế đồng tế: Gx Chánh Tòa.
6. Ghế giáo dân: Gx Tân Hương.
7. Y Tế: Caritas Giáo phận.
8. Âm thanh và ánh sáng: Gx Chánh Tòa.
9. Điểm tâm: Cha quản lý Giáo phận.

III. GIẢI TỘI:
Tối thứ Ba, ngày 13-11-2018: xin Quý Cha giúp Giải tội tại Nhà thờ Chánh Tòa từ 19g30.


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA CÁC CHÚ YAO PHU
Sau Thánh Lễ và điểm tâm sáng 14.11.2018, chương trình như sau:
08g30 – 09g30: Đức Giám Mục gặp các Chú. (trong nhà thờ)
09g30 -10g00: Giải lao.
10g00 – 10g45: Cha Bề Trên Hội Yao Phu huấn từ.
10g45 – 11g00: Chuẩn bị Chầu Thánh Thể.
11g00 – 11g30: Chầu Thánh Thể. (tuyên hứa lại)
Kết thúc.

VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (31/10/2018) KONTUM
%d bloggers like this: